Služby

Public
Affairs

Zastupujeme a obhajujeme zájmy klientů při pozitivním ovlivňování legislativy tak, aby byla příznivá při uskutečňování jejich podnikatelských záměrů. Náš přístup je profesionální, transparentní, vychází ze znalostí problematiky a schopností vzájemné komunikace.

Networking

Budujeme obchodní vztahy. Propojujeme podnikatelské subjekty a odborníky, kteří se pohybují ve stejném profesním světě a mohou se tak stát potencionálními zákazníky nebo důležitými kontakty pro další doporučení. Využíváme detailních znalostí struktury české politické scény, fungování politických rozhodovacích mechanismů a distribuce reálné moci.Budujeme obchodní vztahy. Propojujeme podnikatelské subjekty a odborníky, kteří se pohybují ve stejném profesním světě a mohou se tak stát potencionálními zákazníky nebo důležitými kontakty pro další doporučení. Využíváme detailních znalostí struktury české politické scény, fungování politických rozhodovacích mechanismů a distribuce reálné moci.

Industries

  • IT & Telecom

  • Communications & Entertainment

  • Marketing & Communications

  • ​Financial & Professional Services

  • Architecture

  • Design & Engineering

  • Energy

  • Resources & Infrastructure

Government
relations

Obhajujeme zájmy klientů ve vztahu ke státním institucím, orgánům veřejné správy i ve vztahu k EU. Řešíme otázky, které mají potenciál ovlivňovat podnikání firem, jejich regulaci a nastavení podmínek spolupráce s představiteli státních a samosprávních orgánů. Podporujeme vzájemnou komunikaci a zajišťujeme kvalitní vztahy napříč mezi všemi subjekty.

Monitoring

Sledujeme aktuální legislativu a stav právního prostředí, monitorujeme přípravu zákonů, nařízení a vyhlášek (na mezinárodní, vládní i krajské úrovni) a následné projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu České republiky.

Strategické odborné
poradenství

Pomáháme klientům hledat cesty jejich budoucího rozvoje, analyzovat současný stav, definovat cíle a následně je s naší podporou realizovat. Vytváříme dlouhodobé firemní strategie v souladu s obchodními zájmy klientů a budujeme kvalitní značky i s přesahem na zahraniční trhy.

Získávání investorů
pro startupové projekty

Vystupujeme jako spolehlivý partner při vyhledávání investorů pro startupové projekty. Umíme vytipovat přesně takové investory, kteří kromě finanční investice přinesou i odpovídající know-how, znalosti trhu, fungující obchodní vztahy a reálné strategické plány. S klienty procházíme celým investičním procesem, pomáháme s přípravou, podklady, rozhodováním, vyjednáváním a dalšími kroky, které jsou nezbytné pro získání toho pravého investora.

Marketing a PR

Zajistíme pro vás marketing a PR. Vystupte s námi z davu díky našemu osobnímu přístupu a profesionálnímu nasazení, které zajistí tu nejlepší reklamu vaší firmě.

Více o této službě zde.